Välkommen till Snäckan

logganIMG_1406

Snäckans Montessoriförskola är en ekonomisk förening som bedriver privat förskoleverksamhet på Limhamn sedan 1987. Förskolan är ett föräldrakooperativ som tillämpar Malmö stads regler.

Snäckan är en montessoriinspirerad förskola bestående av en avdelning med 20 barn från 1 till 5 år, där vi anpassar montessoripedagogiken efter vår tids barn och samhälle. Vårt symbolspråk är Hjälp mig att hjälpa mig själv (Maria Montessori).

Vårt mål är att hjälpa barnen att utvecklas till trygga och självständiga individer och skapa förutsättningar för att våra barns lust till lärande ska ge dem utveckling. Vi vill ge barnen en trygg, lärorik och rolig tid på Snäckan.

Genom struktur, ordning och fasta rutiner skapar vi en trygg miljö vilket gör det möjligt för oss att bemöta varje enskilt barns behov och utveckling samt att stimulera deras nyfikenhet och sinnen. Vi lägger stor vikt vid att tillsammans arbeta för en gemensam värdegrund.