Verksamhet

Barngruppen på Snäckan består för närvarande av 20 barn, från 1- 5 år. Hos oss genomsyras dagen av lust, trygghet, glädje och nyfikenhet.


IMG_1291

En vecka på Snäckan

Snäckans Montessoriförskolas öppettider motsvarar Malmö Stads ramtider 06.15-17.30 (vid behov  fram till 18.30). Snäckans öppettider utgår från vårdnadshavarnas behov. För tillfället är öppettiderna 07.30-17.00. Tiderna ändras med hänsyn till vårdnadshavarnas behov.

Vid omsorgsbehov då förskolan har eventuellt jul-sommarstängt samt vid verksamhetsutvecklingsdagar (2 dagar/termin) samarbetar Snäckan med Tegnérs förskola där barnets/barnens vistelsebehov kan tillgodoses vid sammanslagning av förskolorna.

Verksamheten på Snäckan följer en veckostruktur, se nedan.

Utöver veckostrukturen innehåller alla Snäckandagar rörelse, utevistelse, musik, skapande, fri lek,  omsorgsrutiner, samling, vila och avkoppling kopplade till Läroplanens mål. (Lpfö rev 2016)

Måndag – Utedag
Efter samlingen promenerar vi till någon lekplats eller åker på utflykt med buss.  Vid heldagsutflykter tar vi matsäck med oss .IMG_0241

Tisdag – Gymnastikens dag
Barnen delas in i två olika grupper. Den ena gruppen har gymnastik på Split Dansstudio och byter om till gymnastikkläder. Den andra gruppen stannar kvar på Snäckan och har utegymnastik.

Onsdag – Montessoriarbetsgrupperna arbetar med olika projekt
Barnen är uppdelade i fyra arbetsgrupper efter barnens utveckling och behov.
Arbetsstunderna består av projektarbete och arbete med montessorimaterial med olika mål kopplade till läroplanen.

Torsdag – Montessoriarbetsgrupperna arbetar med olika projekt IMG_0556

Mulleverksamhet och skridskoåkning erbjuds för 5-åringarna som ska börja i förskoleklass

Barnen är uppdelade i fyra arbetsgrupper efter barnens utveckling och behov.
Arbetsstunderna består av projektarbete och arbete med montessorimaterial med olika mål kopplade till läroplanen.

En gång/månad har vi visedag, då får barnen ta med sig en sak till Snäckan som de presenterar och berättar om för sina kompisar.
Här tränas barnen på att våga prata i grupp.

 

Fredag
Öppen dag där vi slutför veckans projekt, leker, sjunger, får besök av sagofé, har fredagsdisco, bygger koja och myser.IMG_1683

Snäckansången

Hejsan, god morgon så kul att ni är här.
På  Snäckan vi leker, pysslar och lär.
En massa roliga saker
som läsa och skriva och räkna lite grann.
Måndagar går vi ut i vår natur,  tisdagar är det gymnastikens tur,
onsdag och torsdag då är det arbetsstund,
sist kommer fredagen då tar vi det lugnt.