Vårdnadshavare

loggan

 

Snäckans Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att vårdnadshavare driver verksamheten som en ekonomisk förening. Styrelsen består av vårdnadshavare. Det innebär att du som är vårdnadshavare har möjlighet att påverka ditt barns förskoletid på bästa sätt och bidra med ditt engagemang.

Årsmöte

Årsmötet sker i mars varje år. Under årsmötet fastställs budgeten för kommande år och vilka representanter som ska väljas in i styrelsen. Det hålls även en extra föreningsstämma under hösten.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, personalansvarig, fastighetsansvarig och en suppleant. Styrelse sammanträder ungefär en gång per månad.

Samrådsmöte och Föräldramöte

En gång per termin bjuds vårdnadshavarna in på samrådsmöte där frågor om verksamheten diskuteras.

Fixargrupper

De vårdnadshavare som inte arbetar ideellt i styrelsen kan  ingå i olika fixargrupper.

Höst/vårstädning

Vårdnadshavare hjälper till med grovstädning av Snäckan en gång per termin. Kontinuerlig städning görs av en städfirma.